Norge

Vi kan tåle mer smitte uten å stenge

Norge tåler mer smitte når flere er vaksinert, ifølge FHI. Da kan vi slippe å stenge samfunnet igjen.

Økt vaksinering gjør at Norge kan tåle høyere smitte. Det mener Line Vold. Hun er avdelings-direktør i Folkehelse-intituttet (FHI).

– Når flere blir beskyttet med vaksine, vil færre bli alvorlig syke og dø. Vi er fortsatt i en vanskelig situasjon. Det vurderes hvilke tiltak vi kan lette på fremover, sier Vold.

Mer fra Norge

På forsiden nå