Norge

Varsel på nett skal gi rask hjelp

En ny digital løsning skal gjøre det enklere for barnevernet å komme til barn som trenger hjelp.

Bildet viser et barn.

På forsiden nå