Norge
Bildet viser kulturminister Abid Raja.

8 millioner kroner til tiltak mot rasisme

Regjeringen gir penger til prosjekter som jobber for mangfold og dialog. Og som jobber mot rasisme.

Regjeringen gir åtte millioner kroner til prosjekter som jobber for mangfold og dialog. Og som jobber mot rasisme.

– Rasisme er et stort problem i samfunnet. Vi må jobbe mot det. Mange organisasjoner gjør en stor innsats på dette området. Og regjeringen vil støtte opp om det gode arbeidet som gjøres, sier Abid Raja i en pressemelding. Han er minister for kultur og likestilling.

Totalt 28 prosjekter får penger. Av dem er blant annet Norsk Folkehjelp. De får 400.000 kroner til å starte Diskriminerings-hjelpen og Meglings-benken i Bergen. Norges Fotballforbund får 300.000 kroner. Det skal gå til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer i norsk fotball.

Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet deler ut pengene på oppdrag fra Kulturdepartementet. Ordningen er en del av regjeringens plan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Mer fra Norge

På forsiden nå