Norge
Bildet viser Bente Angell-Hansen. Hun er president i EØS-tilsynet Esa. De mener Norge bryter europeiske regler om innreise.

Mener norske regler om innreise bryter EØS-regler

Norske regler om innreise er i strid med europeiske regler. Det mener EØS-tilsynet Esa.

Norge har strenge regler om hvem som får reise inn til Norge. Årsaken er korona-viruset. Men de norske reglene er i strid med reglene til Det europeiske økonomiske samarbeids-området (EØS). Det mener Esa. De sjekker om EØS-regler blir fulgt som de skal.

De norske reglene strider mot EØS-reglene om retten til fri bevegelse. Det mener Esa.

Norge har nylig gjort reglene for innreise mindre strenge. Men Esa mener det ikke er nok.

Mange EØS-borgere får ikke reise inn i Norge. Det synes Esa er rart. Årsaken er at nesten alle som kommer, uansett må i karantene.

– Det er ikke klart hvorfor EØS-borgere som kommer til Norge for første gang. Eller de som ikke bor der, ikke kan gjøre det samme. Det er ikke noe åpenbart grunnlag for å si at den siste gruppen utgjør en større risiko for folkehelsen enn tidligere. Det skriver Esa.

Norge stengte i praksis grensene 29. januar. Men med noen unntak. Disse har blitt endret og utvidet underveis. Utlendinger som bor i Norge, men som ikke er folkeregistrert her, fikk ikke komme inn i landet. Det endret norske myndigheter først i forrige uke. Nå får også disse reise inn i Norge.

Reglene har påvirket mange utlendinger som vanligvis reiser til landet. Det har Esa fått med seg.

– Dette inkluderer folk som har blitt hindret tilgang til egne hjem. Folk som er hindret i å ta nye jobber eller reise tilbake til jobben sin. Eller som er hindret i å møte partnere og familie-medlemmer, skriver EØS-tilsynet.

Utenlandske turister får ikke reise inn i Norge etter dagens regler. Det får heller ikke folk på forretnings-reise, kjærester eller fjerne familie-medlemmer. Det gjeder uansett om de er europeiske borgere eller ikke.

Bente Angell-Hansen er president i Esa. Hun sier de er positive til endringene Norge har gjort i reglene om innreise. Men at de håper Norge vil endre enda mer.

Tidligere i vår ble EØS-borgere uten folkeregistrert adresse i Norge bortvist fra landet. Det var ulovlig, mener Esa. Det skriver nettstedet Rett24.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå