Norge
Bildet viser rådhuset i Asker.

Trolig to med indisk virus i Asker

Det er trolig oppdaget to prøver med indisk korona-virus i Asker i Viken. Kommunen vet ikke hvor smitten kommer fra.

To personer er trolig smittet med indisk korona-virus i Asker i Viken. Kommunen vet ikke hvor de ble smittet.

– Vi har dessverre ikke funnet smittekilden, sier Meera Grepp til nyhetsbyrået NTB. Hun er kommuneoverlege i Asker.

Fram til nå har det blitt oppdaget noen få prøver med indisk virus i Norge. Disse har blitt oppdaget etter at folk har vært på reise. I tillegg har det vært tre utbrudd som også kan kobles til reise. Derfor kan dette være noen av de første smittede med ukjent smittevei. Nå venter Asker kommune på endelig bekreftelse fra Folkehelse-insituttet (FHI). De sjekker genene til viruset i prøvene.

– Sannsynligheten er meget stor for at disse to tilfellene har indisk virus-variant. Helt sikre blir vi ikke før vi får de endelig svarene fra laboratoriene. Det er noe som kan ta noen dager, sier kommuneoverlegen.

Begge de smittede er i 20-årene. Den ene er allerede ute av isolasjon. Alle nærkontakter ble raskt satt i karantene, følge Grepp.

– De har ikke vært ute og reist. Og vi kjenner heller ikke til at de har vært i kontakt med smittede med den indiske varianten. Men kommunen jobber fortsatt med smittesporing, sier Grepp.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at de to personene har smittet andre videre.

– Nærkontaktene er ikke helt ferdig med karantene, men veldig snart, sier kommuneoverlegen.

Hun vil ikke si noe om hvor smitten kan ha kommet fra. Men hun sier at de smittede har vært i Oslo før de ble smittet.

– En av personene fikk påvist korona 20. mai. Og personen pluss alle nærkontakter ble satt i isolasjon. En av dem fikk også påvist smitte dagen etter. Og en undersøkelse av prøvene viste trolig indisk variant. Og vi antar at det også er indisk variant.

Line Vold er avdelingsdirektør i FHI. Hun sier vi trolig har smitte med indisk korona-virus som vi ikke har oppdaget i Norge.

– Vi oppdager ikke alle tilfeller med smitte. Og ikke alle virus som oppdages, blir undersøkt. Vi tror den indiske varianten vil spre seg mer fremover, og etter hvert kan den bli dominerende, sier hun til NTB.

FHI mener den indiske varianten er litt mer smittsom enn den engelske virus-varianten. Det er den engelske som smitter flest i Norge nå. Men FHI sier at det er ikke noe som tyder på at det indiske viruset gir mer alvorlig sykdom.

I tillegg kan det se ut til at vaksinen beskytter litt mindre mot vanlig sykdom av den indiske varianten. Men den beskytter neppe mindre mot alvorlig sykdom, ifølge Vold.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå