Norge

Hytteeiere tapte i lagmannsretten

Seks personer saksøkte staten. De ønsket å reise fritt mellom Norge og hytta i Sverige, uten å måtte være i karantene.

Flere personer gikk til sak mot staten. De saksøkte staten for å slippe karantene etter og ha overnattet på hytta i Sverige. De vant saken i Oslo tingrett. Regjeringen anket saken, og tok den videre til Borgarting lagmannsrett. Der tapte hytteeierne saken.

– Det var ikke noen krenkelser av hytteeierens rettigheter. De endringene som ble gjort var forholdsmessig og rettferdig av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi. Det skriver lagmannsretten i sitt sammendrag av dommen.

Seks hytteeiere har frontet saken, men de har hatt rundt tusen hytteeiere som støtte. Til sammen er det registrert 12.400 norskeide hytter i Sverige.

– Det er helt uvirkelig at vi blir nektet adgang til våre egne hjem. Vi blir ikke smittet ved å reise dør til dør, og uten nærkontakt på eiendommen vår. Det sier Heidi Furustøl. Hun er talsperson for foreningen Norsk Torpare. Dette er en forening for de som eier hytte i Sverige.

Hun har vært med på å organisere søksmålet for hytteeierne.

– Vi er fryktelig skuffet og egentlig litt sjokkerte. Lagmannsretten har valgt å se bort i fra tingrettens dom, som ga oss medhold, i at det må begrunnes bedre hvorfor det skal være karantene-plikt for oss som eier hytte i Sverige, sier Furustøl.

De vil vurdere å anke saken.

– Vi må finlese dommen og se hva vi skal vurdere som neste skritt. Det er naturlig å vurdere anke, men det er for tidlig å si om vi gjør det nå, sier Furustøl.Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå