Norge

Kirken åpner for drop in-dåp

Kirken åpner for at folk kan komme innom for å døpe barna sine. Flere har måttet vente med dåp som følge av korona-pandemien.

Det åpner for drop in-dåp i kirken. Det betyr at folk kan komme innom kirken for å døpe barna sine.

Mange har måttet vente med dåp som følge av korona-pandemien. De siste årene er det i tillegg stadig færre som døper barna sine.

Kirkene stengte 12. mars 2020. Det er første gangen kirken stenger siden middelalderen.

Gudstjenester ble holdt på nett. Både bryllup, dåp og begravelser ble utsatt eller avlyst. Fra mai 2020 ble det åpnet for gudstjenester og arrangementer med smittevern.

– Gud er like glad for alle som blir døpt og gir det samme løftet for alle. Det er vår oppgave å legge til rette for at dette kan skje for alle, sier Olav Fykse Tveit. Han er preses i Den norske kirke.Mer fra Norge

På forsiden nå