Norge

Esa mener Norge fortsatt bryter EØS-reglene

EØS-tilsynet Esa mener at Norge bryter regler ved å begrense sykepenger folk som er i utlandet.

De norske reglene for å få sykepenger sier at du må være i landet for å få det. Men noen kan få lov til å reise ut av landet. Da må du få godkjennelse av Nav først.

Esa er EUs kontrollorgan. De mener Norge bryter regler ved å begrense utbetaling av sykepenger til folk som er i EØS-land. EØS er Det europeiske samarbeids-området.

Det er flere krav for at Nav skal godkjenne reisen. Blant annet en grense på hvor lenge du har lov til å være i utlandet. Slike regler i strid med EØS-retten. Det er i strid med regler om å kunne bevege seg fritt. Esa skriver dette i en pressemelding.

Myndighetene mener kravene ikke lenger gjelder. Men teksten i loven er likevel nesten uendret. Esa mener derfor at Norge fortsetter å begrense retten til å bevege seg fritt.

Esa mener loven skal være klar og tydelig. De skriver at aller borgere har rett til å ha regler som er mulig å forstå.

Dette er andre gangen Norge har fått beskjed om at de har brutt reglene. Norske myndigheter har nå to måneder til å endre reglene. Esa kan deretter velge å ta saken til EFTA-domstolen.
Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå