Norge
Bildet er av helseminister Bent Høie. Han står foran en blå vegg og bak en mikrofon.

Lar folk selv velge om de vil ta Janssen-vaksinen

15. juni er det mulig å få Janssen-vaksinen i Norge. Folk må søke til legen, men de må vente med på å be om vaksinen.

Fra tirsdag i neste uke kan folk be om å få ta Janssen-vaksinen.

– Men vent med å ta kontakt med legen til neste uke. Folk bør lese mer om vaksinen, og søke hvis de synes det ser greit ut, sier Bent Høie.

Han sier at for noen så vil det være større fordeler enn risiko med å ta vaksine. Regjeringen har laget en liste for hvem som kan be om å få vaksinen.

Han sier at for noen så vil det være større fordeler enn risiko med å ta vaksine. Regjeringen har laget en liste for hvem som kan be om å få vaksinen.

  • Det kan være rett å si ja til å vaksinere folk som har nødvendige reiser til områder med mye smitte. Men det er opp til legen å avgjøre om nytten er større enn risikoen.
  • Det kan være rett å si ja til folk som er i en krevende situasjon i livet. Da må risikoen ved å vente på en annen vaksine være en trussel for liv å helse.
  • Det kan være rett å si ja når et medlem i nær familie har alvorlig sykdom. Det gjelder for familie med kreft eller annen sykdom som gjør at de har behov for hjelp med immunforsvaret. Det er legen som må vurdere om nytten er større enn risikoen.
  • Det kan være rett å si ja når legen mener det er viktig for psykisk helse. Det gjelder ved alvorlig psykisk lidelse og ved fare for liv. Men også når folk har mye dårlige liv som følge av å være isolert i lang tid med strenge regler.
  • Folk kan også få ja hvis legen mener det er større nytte enn risiko. Men da må legen vurdere det ut fra alt det de vet om pasienten.

De som vil ha vaksinen har rett til å bli hørt av legen. Men det er opp til legen å si ja eller nei. De må vurdere om folk oppfyller kravene som er stilt.

Vaksinen krever bare en dose for å ha full effekt. Det gjør at folk er ferdig vaksinert tre uker etter at de har fått dosen. Likevel sier Høie at regjeringen anbefaler at folk bruker de to vaksinene som er godkjent. De som velger å bruke Janssen-vaksinen skal få de samme fordelene som andre vaksinerte.

– Det blir gratis. Det blir lagt inn i et vaksinepass. Og folk er dekket av pasientskade-erstatningen hvis de blir syke av den, sier han.

Bjørn Guldvog er enig med Høie. Han sier også at det for de aller fleste vil være større risiko enn nytte ved vaksinen fra Janssen.

Høie snakket også om at det blir nye regler for innreise fra og med fredag. Da slipper folk som har hatt korona siste seks måneder karantene. Det gjør også folk som er ferdig vaksinert. Men de må ta en test når de kommer til Norge, og den må være negativ.

Neste uke skal det komme mer nyheter om korona-sertifikatet. Det vil handle om hva det kan bli brukt til i Norge.

Høie sier det vil bli registrert negative tester i sertifikatet. Det vil kunne gi fordeler slik som for folk som er vaksinert eller har vært syke. Men det vil ikke gi fritak fra karantene etter innreise.

Han sier det vil føre til større behov for tester. Og da kommer det en avtale som skal sørge for at private helsetilbud skal kunne gjøre testene. Testene vil bli gratis for dem som ønsker å teste seg.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå