Norge

Så mange har ikke dødd av overdose på 20 år

I 2020 døde 324 personer av overdose i Norge. Ikke siden 2001 har så mange dødd av å ha brukt narkotika.

I 2020 døde svært mange av overdose fra narkotika. I alt 324 personer døde. Det viser tall fra Dødsårsak-registeret.

Sist det var så mange slike dødsfall, var i 2001. Da døde 411 personer, viser tall fra Folkehelse-instituttet (FHI).

Folk er døde etter å ha brukt tunge narkotiske stoffer.

– Det er spesielt stor økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider. Som morfin, kodein og oksykodon, sier seniorforsker Linn Gjersing. Hun jobber i FHIs avdeling for rusmidler og tobakk.

De siste ti årene har vært omtrent 271 personer i gjennomsnitt som har dødd av overdose hvert år.

Gjersing sier det to ting som skiller 2020 fra tidligere år. For det første har det vært korona. Samtidig har det vært sterkere heroin som er brukt.

Politietaten Kripos gjorde flere beslag av narkotika i fjor. De fant blant annet heroin. Da var stoffet tre til fire ganger sterkere enn det som er vanlig. Dette kan forklare noe av at så mange er døde etter å ha brukt heroin.

Gjersing utelukker heller ikke at korona kan ha hatt noe å si. Hun tenker da på tiltak i forbindelse med pandemien. Mange kommuner hadde strenge regler som følge av korona. Mye stengte. Hun mener det er sannsynlig at det fikk følger for folk som hadde en risiko for å død av narkotikabruk.

Gjersing sier at det har vært flere overdosedøsfall enn normalt i fylkene Viken, Vestland og Oslo i 2020. Det er sammenlignet med 2019. Flere av kommunene i disse fylkene har hatt strenge korona-regler over lengre tid i 2020.
Siste utgave

På forsiden nå