Norge

Bergen er byen med renest luft i Norge

Bergen har renest luft blant de norske byene. Det har EUs miljøbyrå undersøkt.

Vestland — Den europeiske union (EU) har undersøkt lufta i Europa. 320 byer er undersøkt. Bergen er byen som har renest luft i Norge. Blant alle byene er det bare fire byer med renere luft i Europa.

Trondheim er nummer 12 på rangeringen. Oslo og Stavanger er nummer 19 og 20.

Byene Umeå i Sverige og Tampere i Finland har den aller reneste luften i Europa. Det er også lite skadelige partikler i luften i Funchal på Madeira. Det samme gjelder i Estlands hovedstad Tallinn.

EUs miljøbyrå EEA har målt de 320 byene de siste to årene. Byene er i EU, Norge, Sveits og på Island. I 127 av landene er lufta god. Mens i 123 byer er det mild forurensing. 73 byer har dårlig eller svært dårlig luftkvalitet.

De fleste byene som har dårligst luft, ligger i Polen eller i Nord-Italia. Aller dårligst luft er det i Cremona i Italia. Og i Nowy Sacz i Polen.

Det er likevel en flere byer som ikke er målt. Tromsø er blant dem. Årsaken er at byene mangler målestasjoner for luftkvalitet. Eller at det kun finnes informasjon for deler av året.

I november viste EEA at skadelige partikler i luften førte til tidligere død. Dette gjaldt for 417.000 europeere i 2018. Det er 60.000 færre enn i 2009.


Mer fra Norge

På forsiden nå