Norge

Flere anmeldte seksuallovbrudd mot barn

Tall fra politiet viser at det er anmeldt 1.052 seksual-lovbrudd mot barn under 16 år. Dette er en økning på over 50 prosent.

Det ble anmeldt 1.052 seksual-lovbrudd mot barn under 16 år. Dette viser tall fra politiet. Tallene er tatt fra de fire første månedene av året. Og dette er en økning på 53,6 prosent fra i fjor.

– Økningen av antall anmeldte seksual-lovbrudd kommer av at det i de første månedene av året ble avdekket flere store nettovergreps-saker. Og at det ble meldt inn svært få saker. Rett etter at pandemi-tiltakene ble innført i fjor. Det sier Benedicte Bjørnland. Hun er politi-direktør.

Politiet tror fortsatt at det er flere seksual-lovbrudd mot barn som ikke blir meldt inn. Og at statistikken er verre enn antatt.

Anmeldelser mot seksual-lovbrudd økte med 34,8 prosent fra januar til mai. 489 anmeldelser for voldtekt er også med i statistikken. Dette er en økning på nesten 11 prosent fra i fjor.

Behandlingstiden for voldtektssaker er redusert siden nyttår. Og er den laveste på fem år.

– Å bli utsatt for seksual-lovbrudd er en alvorlig krenkelse. Som ofre må leve med i lang tid. Og derfor mener vi at vi må ivareta ofre for kriminalitet bedre i tiden fremover. Vi må øke bruken av omvendt voldsalarm og bedre varslings-rutiner når innsatte er ute av fengsel. Det sier Monica Mæland i en kommentar til nyhetsbyrået NTB. Hun er justis-minister.

Mæland er glad for at regjeringen innførte politi-reformen. Målet med reformen var at politiet skal være mer tilgjengelig og synlig. Det har vært mye kritikk til reformen. Og om den faktisk fungerer.


Mer fra Norge

På forsiden nå