Norge
Internasjonale ekspertar har granska plasthandteringa i Noreg. 
Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Vi kaster mer søppel enn noen gang

Aldri før har nordmenn kastet så mye søppel som nå.

Det har aldri før blitt kastet så mye søppel i norske hjem som i 2020. Hver nordmann kastet i gjennomsnitt 449 kilo søppel. Det er ny rekord.

Til sammen kastet nordmenn 2.418.000 tonn søppel. Det er det meste noensinne, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Året før kastet vi seks prosent mindre.

Den største endringen var av farlig avfall. Det er søppel som kan forurense eller skade mennesker eller dyr. Vi kastet 24 prosent mer av dette i 2020 enn året før. Det betyr at vi kastet 18.000 tonn mer av det.

Vi kastet også 6.000 tonn mer plast. Det er 12 prosent mer enn i 2019. I tillegg kastet vi mye mer av treavfall, hageavfall og metal.

Det betyr derimot ikke at vi har brukt mer søppel om igjen.

I fjor gjenvinnet vi den samme mengden av søppelet som i 2019. Det betyr at Norge ikke klarte å nå miljø-målet til Den europeiske union (EU). Målet var å gjenvine halvparten av all søppel som blir kastet i norske hjem.

SSB mener korona-pandemien er den største årsaken til at vi kastet så mye mer søppel i 2020.Mer fra Norge

På forsiden nå