Norge
Bildet er av Monica Mæland. Hun står foran en blå vegg og bak en talerstol.

Nye grupper afghanere kan få søke asyl i Norge

Flere som jobbet for Norge i Afghanistan kan få asyl. Det gjelder først og fremst blandt de som ikke fikk søke i 2015, sier regjeringen.

– Ti personer fikk avslag på sine søknader om asyl i 2015. Det var det viktige årsaker til. Vi har ingen planer om å behandle de søknadene på nytt. Det skriver Monica Mæland i en e-post til nyhetsbyrået NTB.

– Men det er også noen grupper som ikke kunne søke i 2015. Noen personer som jobbet for Norge i Afghanistan valgte også ikke å søke i 2015. Disse gruppene kan få behandlet sin søknad nå. Det skjer som følge av den alvorlige situasjonen i landet, skriver Mæland.

Taliban tok makta i Afghanistan søndag. Mens det skjedde, har regjeringen prøvd å finne utav hva de skulle gjøre med sakene til rundt ti afghanere. De fleste jobbet med renhold for Forsvaret i Afghanistan. Flere av dem har jobbet for Norge i flere år, men fått avslag på ønsket om å få komme til Norge.

Mange er skuffet og sinte for at Norge har avslått disse søknadene. Bare i sommer har regjeringen blitt bedt om å gjøre en ny vurdering. Den har også sagt nei til dette flere ganger.

Kantar har gjort en undersøkelse for magasinet Forsvarets forum. De fleste som har svart mener at de som har jobbet for Norge i Afghanistan, bør få opphold i Norge. 66 prosent har sagt ja til det.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå