Norge

Fedre på hjemmekontor gjør mer husarbeidet

Menn som jobber hjemmefra sier de tar mer ansvar hjemme og gjør mer husarbeid.

Fler menn som jobber hjemmefra sier de gjør mer husarbeid.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en rapport. 1.500 norske par ble spurt Likestillings-senteret om hvordan likestillingen er hjemme.

– Det kan se ut som at det at vi har et ganske kjønnsdelt arbeidsmarked for en gangs skyld, er positivt for likestillingen, sier Erik Kollerud. Han er sjef for Yrkes-organisasjonens fellesforbund (YS).

YS gjør undersøkelser om arbeidsliv i Norge. Undersøkelsene er med i Bufdirs rapport.

Flere menn som har hjemmekontor sa altså at de har tatt mer ansvar hjemme. I 2020 da 10 prosent av mennene at de tok det største ansvaret når et barn ble sykt. I 2019 sa bare 6 prosent det samme.

Siste utgave

På forsiden nå