Norge
BEGRAVELSE: Even Warsla Meen ble bisatt i Frogner kirke.

Får 10 millioner i straff for dødsulykke

Even Warsla Meen døde etter å ha fått støt på en jernbane i 2019. Nå har Bane Nor fått 10 millioner kroner i bot for ulykken.

I februar 2019 klatret Even Warsla Meen inn på en togbane med to venner. Det skjedde på Filipstad i Oslo. De kom seg gjennom et gjerde som var dårlig sikret.

De tre vennene klatret opp på et tog. Der kom de borti en kjøreledning, og fikk støt på 15.000 volt. Meen døde av ulykken. De to vennene overlevde, men ble alvorlig skadet.

Even Warsla Meen ble kun 15 år gammel.

Toget Meen klatret opp tilhører jernbane-selskapet Bane Nor. Bane Nor fikk kraftig kritikk for dårlig sikring etter ulykken. Undersøkelser etter hendelsen viste at gjerdene i området var dårlig sikret, og hadde et hull i seg. Det var også andre mennesker som hadde vært i området uten lov tidligere.

Nå har Bane Nor fått foretaksstraff for ulykken. Det er en bot på 10 millioner kroner som må betales av selskapet. De har ikke blitt dømt for uaktsomt drap.

I dommen står det at området ikke var godt nok sikret. Det står også at ungdommene ikke ville klatret opp på toget hvis de hadde visst om faren for høyspenning.Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå