Norge
Ein ny studie viser at fråværsgrensa har vore vellykka, men at det samtidig er ei rekke utfordringar. Fråværsgrensa bør kanskje ikkje gjenoppstå i si opphavlege form, åtvarar forskar. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB / NPK

Færre elever per lærer enn før

Det er færre elever for hver lærer i grunnskolen enn før. Det viser ny rapport.

Det er færre elever per lærer enn før.

Lærernormen ble innført i 2019. Det var en øvre grense for hvor mange elever det skal være per lærer. Den hadde som mål å få flere lærere i grunnskolen.

Nå har antallet elever per lærer har falt. Det er særlig 1.–4. trinn som har fått flere lærere.

Tallene er fra en rapport fra forsknings-instituttet NIFU.

Det er nå i snitt under 14 elever per lærer i småskolen. Det er færre elever enn normen krever.

I 2014–2015 var det 16 elever per lærer på disse klassetrinnene.

Guri Melby fornøyd er kunnskaps-minister. Hun er fornøyd med utviklingen.

–Tallene viser at satsingen vår virker, sier hun i en pressemelding.

Hun mener grunnen også er at mer penger blir brukt på lærere i grunnskolen.

Ifølge rapporten oppfylles normen i 8 av 10 skoler. Det er gjerne store skoler i tett befolkede områder som ikke oppfyller normen.

1 av 4 elever på 1.–4. trinn går på en slik skole.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå