Norge
Ved utgangen av august er det registrert 140.200 heilt arbeidsledige, delvis ledige og arbeidssøkjarar på Nav-tiltak. Foto: Vidar Ruud / NTB / NPK

36 saker fra Nav-skandalen åpnes på nytt

Tidligere i år ble det avslørt at flere har blitt urettferdig dømt av Nav. Nå skal 36 saker åpnes på nytt.

Én av tre Nav-dømte sier de ikke forsto Nav sine regler. Klar Tale etterforsket saken nøye.

Mange følte seg urettferdig behandlet. Reglene var kompliserte, og vanskelige å forstå. Mange som ble dømt, visste ikke at de hadde brutt dem.

Nav tolket reglene feil. De mente folk måtte være i Norge for å få ulike typer trygd. Mange ble dømt til fengsel. Flere tusen måtte betale tilbake penger. De dømte ble ikke trodd. Lista over uriktige dommer ble lang.

Nå har det blitt bestemt at 36 saker skal åpnes på nytt. Sakene handler om alt fra bøter og fengsel. Enkelte gjelder også betinget og ubetinget fengsel.

Blant de dommene er det 13 kvinner og 23 menn, skriver kommisjonen.

Felles for sakene er at de dømte har vært utenlands mens de har mottatt penger fra Nav.

De som ble dømt hadde ikke fått gokjenning fra Nav til å være i utlandet. De hadde heller ikke meldt fra om at de var utenlands. Derfor ble de dømt i retten.

Senere er det blitt kjent at flere sider av sakene ikke er vurdert. Og at Norge kan ha tolket reglene feil. EFTA-domstolen sier at Norge ikke har fulgt reglene i EØS-avtalen. Noen kan ha hatt krav på å få reise til andre land i Den europeiske union (EU). Uten at de måtte si ifra til Nav. De skal likevel hatt krav på penger.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå