Norge

Flere elever misfornøyde med skolen

Flere elever mistrives enn før i norske skoler. Forsker Anders Bakken er bekymret over utviklingen.

Stadig flere elever er misfornøyde på skolen. Det viser Ungdata-undersøkelsen. Anders Bakken har gjort forskningen. Han er leder for Ungdatasenteret NOVA ved Oslo Met.

Han er bekymret over utviklingen.

– Den generelle trivselen i norsk skole er høy. Men når vi ser på utviklingen over tid, ser vi et tydelig bilde: Det er en klar negativ trend som bekymrer oss, sier han til avisa Dagsavisen.

Undersøkelsen ble publisert for noen uker siden. Over 140.000 skoleelever mellom 13 og 18 år har deltatt.

Professor Oddrun Samdal undersøker også elevers trivsel. Han sier flere elever opplever stress nå enn før.

Samdal sier utfordringer og foventninger kan være positivt. Problemet er når elever føler de ikke oppfyller forventningene.

Anja Johansen jobber i Kunnskaps-departementet. Hun sier det er viktig å huske at de fleste elever har det bra. Likevel tar hun utviklingen på alvor.

– Vi må finne mer ut av grunnene til disse endringene. Om det skyldes det forhold på eller utenfor skolen, skriver hun i en epost til Dagsavisen.

Hun håper en ny opplæringslov vil gjøre at elever blir bedre hørt.

– Vi vil styrke demokratiet på skolen. Vi håper det kan øke trivsel og motivasjon, skriver Johansen.

Torstein Tvedt Solberg er Aps talsperson for utdannings-politikk. Han mener utviklingen viser at Høyres skolepolitikk ikke har fungert.

– Vi trenger en skole der ulike barn både lærer og trives godt, sier han.

Han mener Norge trenger mer praktisk, og mindre teoretisk undervisning. Solberg mener det er for mye fokus på testing og testresultater. Han tror det gjør at mange mistrives på skolen.

– Elevene skal lære for livet, ikke først og fremst for neste prøve, sier Tvedt Solberg.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå