Norge
metoo

Flere opplever seksuell trakassering på jobb

Flere opplever uønsket seksuell oppførsel på jobb. Tallene er høyest blant unge jenter.

Flere unge opplever uønsket seksuell oppførsel på jobb. Av de yngste er tallet 1 av 5. Det viser tall fra Statens arbeidsmiljø-institutt.

I 2019 hadde 4,5 prosent opplevd uønsket seksuell oppførsel på jobb. Det er en økning fra 4,1 prosent i 2016. Tallet har økt mest blant de yngste. Blant de mellom 17 til 24 år svarte 17 prosent at de hadde opplevd noe slikt.

Tom Sterud er forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Han er en av flere som har jobbet med den nye Faktaboka om arbeidsmiljø og helse 2021.

– Det er like stor økning blant menn som kvinner. Men nivået er mye høyere blant unge kvinner. Det er en stor kjønnsforskjell, sier han.

Instituttet forklarer at #metoo-kampanjen skjedde mellom de to undersøkelsene. Når flere snakker om seksuell trakassering forventer noen kanskje at tallene skal gå ned. Samtidig kan økt bevissthet at flere enn før rapporterer om slike ubehagelige hendelser.

– Vi har mest tro på at tallene kan forklares med økt bevissthet. Folk har endret holdning til hva som er akseptabel atferd, sier Sterud.

De som har mye kontakt med kunder, klienter og pasienter, rapporterer mest om trakassering. Blant dem jobber mange som servitører, sykepleiere og politi.

Tallene viser også at midlertidig ansatte opplever slikt mer enn faste ansatte.

– De som nylig har fått sin første jobb, blir utsatt for en type atferd som man ikke skal se på arbeidsplassen. Vi ser at det øker risikoen for både psykiske plager og sykefravær, sier Sterud.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå