Norge
Regjeringa set av 15 millionar kroner til å sikre fleire førsteklassingar moglegheit til å gå på SFO. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Flere førsteklassinger får gratis SFO

Regjeringen vil bruke 15 millioner på gratis SFO til førsteklassinger. Det skal hjelpe barn fra familier med lav inntekt.

Regjeringen vil bruke 15 millioner på en ny SFO-ordning. Pengene skal brukes til å gi gratis SFO til førsteklassinger fra familier med lav inntekt.

Til nå har 19 kommuner søkt på ordningen. Den vil gi rundt 800 barn gratis skolefritidsordning det første skoleåret. I alt har disse kommunene fått 12 millioner kroner. Det forteller Guri Melby i en pressemelding. Hun er kunnskaps- og integreringsminister.

– Ordningen er ny. Jeg håper enda flere kommuner blir kjent med den og søker framover, sier hun.

Tidligere har Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim vært med i forsøk med gratis deltid i SFO. I år vil regjeringen bruke 15 millioner kroner bare for denne ordningen. Slik kan kommuner som ikke allerede har gratisordninger også få mulighet til å søke.

– Det er viktig at alle barn får mulighet til å gå i SFO. Det gjelder uansett bakgrunn, sier Melby.Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå