Norge
En mann står tiltalt for ni fullbyrdede koronabedragerier og åtte bedrageriforsøk. Totalsummen som han skal ha forsøkt å tildra seg, er på 17 millioner kroner. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Disse korona-tiltakene slutter Nav med

Fra fredag endrer Nav tilbake til normalen for flere tiltak knyttet til korona. Du må passe på reglene for dagpenger og sykepenger.

Norge — Samfunnet nærmer seg det normale. Fra fredag 1. oktober slutter arbeids- og velferdsetaten Nav med sine korona-tiltak.

Da skal søknader om dagpenger behandles etter de vanlige reglene fra før pandemien. Under korona-pandemien har det også vært egne ordning for å få refundert sykepenger for arbeidsgiver. Reglene var ved korona-sykdom fra dag 4 til 16. Men denne ordningen blir borte, ifølge Nav.

Ordningen gjelder nå bare for sykmeldinger som starter før fredag.

Noen tiltak blir likevel forlenget til 31. oktober. Det gjelder retten til sykepenger på grunn av eller ved mistanke om korona.

Ordningen med dobbelt så mange omsorgsdager, varer fram til jul.

Her kan du se hele lista fra Nav:


Dagpenger

* Fra 1. oktober 2021 vil nye søknader om dagpenger bli behandlet etter vanlige regler. Det var reglene som gjaldt før korona-pandemien.

Disse ordningene forlenges fram til og med 31. oktober 2021:

* Nærmer perioden for dagpenger eller permittering seg slutten? Da vil den automatisk bli forlenget fram til 31. oktober 2021

* Får du dagpenger? Da vil du fortsatt få dagpenger etter en særregel. Den gir høyere utbetaling av dagpenger enn normalt fram til 31. oktober.

* Du kan jobbe 60 prosent av din vanlige arbeidstid i en periode med meldekort. Fortsatt kan du får få utbetalt reduserte dagpenger.

* Hvis du får ja til dagpenger, gjelder forlengelsene også for deg fram til og med 31. oktober 2021.


Sykepenger

* Fra 1. oktober avvikles ordningen for refusjon av sykepenger til arbeidsgiver for dag 4-16, når sykefraværet skyldes covid-19. Ordningen gjelder nå bare for sykmeldinger som starter før 1. oktober.

* I tillegg avvikles sykepenger ved koronarelatert fravær for selvstendige næringsdrivende og frilansere for dag 4–16 fra 1. oktober. Ordningen gjelder nå bare for sykmeldinger som starter før 1. oktober.

* Retten til sykepenger på grunn av eller ved mistanke om covid-19 forlenges til 31. oktober.


Omsorgspenger

Fram til og med 31. oktober kan du bruke omsorgsdager når du må være hjemme med barn. Men da må årsaken være:

* at barnehagen eller skolen er stengt på grunn av korona-viruset.

* at barnet ikke kan gå i barnehagen eller skolen på grunn av spesielle hensyn til smitte.

* at barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene.


Disse korona-tiltakene gjelder ut året:

* Dobling av antall omsorgsdager.

* Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag.

* Mulighet til å overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson. Det kan skje når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av korona-viruset.


Egen ordning for grensearbeidere blir borte

Det har vært en egen kompensasjons-ordning for arbeidstakere fra EØS-land som ikke kommer seg på jobb på grunn av strenge regler for å reise inn i Norge. Denne ordningen blir borte. De strenge innreise-reglene for denne gruppen forsvant 25. september. Rett til kompensasjon ble borte fra samme tidspunkt, altså for perioder fra og med 26. september.


Ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere blir borte

I forbindelse med korona-pandemien var det en egen ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. De kunne søke kompensasjon for tapt næringsinntekt eller frilansinntekt. Denne ordningen blir borte fra 1. oktober


Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge

Fra 1. oktober må du møte personlig på Nav- kontoret for å søke om stønad. Kontroll-erklæringen blir borte. Kontrollsamtalen med personlig oppmøte på Nav- kontoret starter igjen.


Andre ordninger som gjelder ut året

* Feriepenger av dagpengene for dem som fikk dagpenger i 2020.

* Forenklet fastsettelse av vanlig arbeidstid ved søknad om dagpenger

* Permitterte lærlinger som fikk ja til dagpenger etter særregler før 1. oktober 2021, får beholde dagpengene ut året. Det skjer hvis de ikke når maksperioden før den tid.

* Fritak fra krav om personlig oppmøte for å få sykmelding.

* Det er egne regler for dem som har tjent penger fra beordret og frivillig tjeneste i helsevesenet i forbindelse med korona-pandemien. Det gjelder penger som er tjent opp før 1. januar 2022. Det skal holdes utenfor inntektsavkorting for dem som har avtalefestet pensjon (AFP) fra offentlig sektor.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå