Norge
[object Object]

Flere har fått jobb

Nav registrerer stadig færre folk som søker jobb. Og flere trenger folk til å jobbe.

Mange har mistet jobben eller vært permittert som følge av korona-pandemien.

Nav har nå registrert 67.600 personer som er helt uten jobb, delvis uten jobb eller søker jobb. Det er 10.500 færre enn for en måned siden.

– Vi ser at gjenåpningen i stor grad påvirker arbeidsmarkedet. Etterspørselen etter arbeidere er rekordhøy. Og det er stadig færre som er registrert som arbeids-søkere hos Nav, sier Hans Christian Holte. Han er direktør for arbeid og velferd.

I slutten av september var 8.800 av de helt arbeidsledige permittert. 16.000 av de delvis arbeidsledige var det samme. Det er færre permitterte enn i august.

– Folk kommer nå tilbake til jobb i høyt tempo. Det er særlig bedring i utsatte bransjer som reiseliv og for de unge. Etter svært krevende tider for mange er dette godt å se, Torbjørn Røe Isaksen. Han er arbeidsminister.

I alle yrker var det færre arbeids-søkere i september enn i august. Aller flest fikk jobb innen reiseliv. Likevel er reiseliv og transport de yrkesgruppene med flest arbeids-søkere.

I hele Norge er det nå færre folk som ikke har jobb. Nedgangen er størst i Oslo og i Vestland. Og aller flest av de som er tilbake i arbeid, er de som er tidlig i 20-årene. Blant folk mellom 30 og 39 år er arbeidsledigheten størst.

45.000 nye ledige stillinger ble meldt til Nav i september. Flest ledige stillinger er innen helse, pleie og omsorg.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå