Norge

– Ingen drømmer om å bli alkoholiker

Arild Knutsen har i mange år kjempet for en rusreform. Han mener de med rusproblemer trenger hjelp, og ikke straff.

Han er 52 år gammel. I 15 år har han vært leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). Arild Knutsen hadde selv problemer med rus da han var ung. Han opplevde at samfunnet som skulle hjelpe ham, gjorde det motsatte. Nå ønsker han å gjøre det lettere for de med rusproblemer å få god hjelp.

Knutsen har brukt mange år av livet sitt på å kjempe for en rusreform. Han ønsker at vi slutter å straffe de som ruser seg og prøver å hjelpe dem i stedet. Han sier at mye har skjedd i politikken siden han startet. Før var det gammeldagse holdninger som styrte politikken. Nå ser Knutsen at politikken har blitt mer moderne, og at den er mer basert på forskning.

I 2021 kom statsminister Erna Solberg med et forslag om en slik reform for ruspolitikken i Norge. Regjeringen ville slutte å straffe de som ble tatt med små mengder narkotika. Istedenfor skulle disse personene få støtte. De skulle få informasjon om helseskader ved bruk av narkotika og et tilbud om hjelp. Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet stemte imot forslaget. Dermed ble forslaget ikke vedtatt.

Knutsen mener fordommer og gammeldagse holdninger gjør debatten vanskelig. Han sier det er mange grunner til at folk har rusproblemer.

– Rus handler om mange ting. Det kan handle om å høre til en plass. Det kan handle om gruppepress. Det kan også handle om gøy og moro. Om positive ting. De fleste ruser seg jo, sier han.

Tall fra statistikkbyrået SSB viser at 85 prosent av nordmenn hadde smakt alkohol i løpet av det siste året. Én av fire hadde røyket cannabis. Tallene er fra 2020.

Ifølge Folkehelse-instituttet har åtte prosent av menn alvorlige problemer med alkohol i løpet av et år. For kvinner er tallet tre prosent.

Knutsen sier det er viktig å huske at å ruse seg er noe annet enn å ha rusproblemer. Når en som ruser seg mister kontroll, handler det ofte om større, kompliserte problemer i livet.

De med alvorlige problemer i oppveksten har større sjanse for å slite med rus. Knutsen sier at rus kan være en måte å slippe angst på. Han kaller det et «friminutt fra et mentalt helvete».

– De med rusproblemer trenger hjelp fra samfunnet. I stedet møter de straff, fordømmelse og motstand, sier Knutsen.

Knutsen sier at straff ikke forebygger, men faktisk gjør situasjonen verre. Han mener at straff ødelegger for mange. Det gjør at mange ikke ber om hjelp.

Knutsen mener de som har rusproblemer vet at de har et problem. De vet bare ikke hvordan de kan komme seg ut av det.

– Ofte er du først villig til å få hjelp når du er skadd for livet, sier han.

Han sier vi ikke bør glemme at noen bruker rusmidler for å lindre smerte. De kan ha hatt problemer i barndommen. De kan ha opplevd noe som de har slitt med lenge etterpå. Knutsen sier det ofte kan være sårbare unge, som har lite støtte rundt seg.

– Ingen drømmer om å bli alkoholiker. Ingen drømmer om å bli tung rusmisbruker. De med rusproblemer blir fortalt hva de skal gjøre. Men de blir ikke forstått. Vi er nødt til å begynne å lytte til de vi prøver å hjelpe, sier han.

Arild

Knutsen jobber med å gjøre livet litt enklere for rusmisbrukere. Han deler blant annet ut brukerutstyr. Det er rent og trygt utstyr som gjør det mye mindre farlig å bruke narkotika. Knutsen forklarer at de rusavhengige kommer til å bruke narkotika, uansett om de får utstyret eller ikke. Men hvis de får det, er det litt mindre sjanse for at noe alvorlig galt skjer.

Det er slikt arbeid Knutsen tror hjelper. Han vil ha mer hjelp og mindre straff. Han synes det er rart at politiet bruker så mye tid på kampanjer og aksjoner mot narkotika istedenfor å hjelpe.

Han sier politiet behandler rusmisbrukere som alvorlig kriminelle. Ikke som noen som har problemer og trenger støtte.

Nå skal Norge få ny regjering. I den vil Arbeiderpartiet være det største partiet. De stemte imot rusreformen tidligere i år. Likevel er Arild optimistisk.

– Det blir spennende. Jeg frykter jo det verste. Men jeg håper og tror at de vil se på det på nytt. Jeg håper de snart vil være med på at vi må avslutte straffepolitikken. Slik kan vi komme videre, sier han.

Siste utgave

På forsiden nå