Norge
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Brølte for psykisk helse

Norges første «psykiatribrøl» ble arrangert på Verdensdagen for psykisk helse

Søndag var Verdensdagen for psykisk helse. Verdens-organisasjonen FN markerer dagen i hele verden hvert år. I år var temaet livet under og etter en pandemi.

Flere har slitt med ensomhet og psykiske plager under korona-pandemien. Det viser en undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet vinteren 2020.

Unge mennesker og de som bor alene har hatt det verst. Spesielt på steder der det har vært ekstra strenge korona-regler, ifølge undersøkelsen.

Utenfor Stortinget i Oslo ble dagen markert med et brøl. Folk brølte for blant annet endring innen det psykiske helsefeltet i Norge.

– Jeg ville ikke satt i gang hvis jeg ikke synes det var brennende nødvendig å få det med på dagsorden, sier Ellen Ugelstad til Avisa Oslo. Hun lager film.

Sammen med flere organisasjoner inviterte til markeringen utenfor Stortinget søndag ettermiddag.

Etter mange år der det er blitt færre plasser for folk som trenger psykiatrisk hjelp, trengs det en rask endring. Det mener landslederen i organisasjonen Mental Helse.

– Flere tiår med nedbygging av sengeplasser i psykiatrien har bidratt til at kapasiteten er sprengt, ventetidene er for lange, altfor mange blir avvist og mange opplever å ikke få fullført sine behandlingsforløp. Vi trenger en kraftfull satsing på psykisk helse, sier Jill Arild.

Flere undersøkelser viser at korona-pamdemien har gjort at flere har fått dårligere mental helse. Blant dem er mange studenter.

Studentenes helse -og trivelsundersøkelse (SHoT) viste at 45 prosent av studentene i landet har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien. Undersøkelsen ble gjort i april i år.

Kvinnelige studenter søker hjelp nesten dobbelt så mye som mannlige, ifølge undersøkelsen. Og flere innvandrere sliter enn det de som er født i Norge gjør.

– Studenters psykiske helse er ikke bare et problem under pandemien. Det er samfunns-problem som ikke har vært snakket om altfor lenge, sier Erlend Hermansen. Han er leder for fagforeningen Tekna Student.

En undersøkelse av Tekna Student fra i vår viste at 28 prosent av medlemmene hadde det dårlig eller svært dårlig det siste året. Aller verst var det for studentene fra utlandet. Av dem svarte 50 prosent svarte de hadde slitt psykisk under korona-krisen.

Hermansen er bekymret for at studenters psykiske helse ikke vil bli tatt på alvor når en mer normal studiehverdag begynner. Han sier studentene opplever lang kø for å få hjelp. Dermed tar det lang tid å få hjelp. Han håper regjeringen kommer med flere tiltak for å hjelpe studenter som sliter.

– Ingen skal måtte vente mer enn to uker før de får første samtale.

---

Verdensdagen for psykisk helse

  • Hvert år arrangerer verdens-organisasjonen FN Verdensdagen for psykisk helse i hele verden.
  • I år er temaet livet under og etter en pandemi.
  • Flere undersøkelser viser at mange har slitt psykisk under korona-pandemien.
  • Blant de som sliter er mange studenter.
  • Nå håper mange at regjeringen gjør en endring i det psykiske helsefeltet.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå