Norge

Hjelpen du ikke ser

Du ser de kanskje ikke, men flere frivillige organisasjoner hjelper til under korona-pandemien. Røde Kors er en av dem.

For to år siden ble verden snudd på hodet. Korona-viruset spredde seg fra Kina og til alle verdens land.

26. februar 2020 ble viruset også oppdaget i Norge. Kun to uker senere måtte vi stenge ned samfunnet.

– Det ble vanskelig for oss som for alle andre. Det sier Kjersti Løvik til Klar Tale. Hun er leder for Røde Kors Hjelpekorps.

Røde Kors er en organisasjon som skal støtte norske myndigheter. Det gjelder både når det er krig og når det er fred. De besøker eldre, hjelper til med lekser eller andre aktiviteter. Men nå er det pandemi. Da blir det liten tid til slike aktiviteter.

– Mange av de aktivitetene som vi hadde før korona, ble satt på pause. Det var ikke mulig å gjennomføre alt sammen, sier Løvik.

Korona gjorde at de måtte gjøre andre oppgaver for å hjelpe kommunene. De har brukt tusenvis av timer på dette.

– Vi har kjørt ut mat og medisiner til folk som har vært isolert. Vi har også hjulpet til med å spore smitte, sier hun.

– Vi har hatt mange små og store oppgaver. Alt etter hva kommunen har hatt behov for, sier hun.

Flere av deres frivillige har også hjulpet til med testing. Det betyr at mange av de frivillige har gjort andre oppgaver enn vanlig. Derfor er Løvik glad for at flere har tatt kontakt for å hjelpe. Hun mener behovet er større enn noen gang.

– Ingen skal leve som ungdom på jenterommet eller gutterommet sitt, sier Løvik.

– De som har det bra, vil få det bedre. Men for noen har skole og annen aktivitet vært et friområde for å unngå det som skjer hjemme. Nå skjer det motsatte. De som hadde det vanskelig, får det vanskeligere, sier hun.

En rapport viser at sju av ti barn og unge føler seg ensomme. Det gjelder rundt 180.000 barn og unge.

– Ensomhet bant barn og unge har blitt verre under pandemien. Det var ille før. Det er blitt verre nå. Det kommer kanskje til å bli enda verre, om vi ikke klarer å stille opp for dem som trenger det. Det sier Bernt G. Apeland. Han er general-sekretær for Røde Kors.

– Vi klarer aldri å gjøre nok, sier Løvik. Likevel tror hun at det vil gå bra til slutt.

– Fagfolk sier at vi vil klare det her. Det er ingen krise du opplever alene. Det er et slags fellesskap. Det vil kanskje gjøre det enklere å håndtere, sier hun.

Mange har tatt kontakt for å hjelpe. Men Røde Kors trenger fortsatt flere folk.

– Vi trenger alle slags mennesker. Vi trenger noen som kan tegnspråk og noen som snakker andre språk enn norsk og engelsk. Hvis vi skal kunne hjelpe på best mulig måte. Da bør vi ha all mulig kunnskap hos oss, sier hun.

– Røde Kors er forberedt på at det fortsatt er behov for hjelp, sier hun.

---

Kort om saken

  • Røde Kors har mange frivillige som hjelper samfunnet.
  • Korona har endret hvilke oppgaver de har hatt de siste årene.
  • De hjelper blant annet med å teste folk og spore smitte.

---Siste utgave

På forsiden nå