Norge

Her behandles de aller sykeste

Færre nye legges inn på sykehuset. Situasjonen på Rikshospitalet er preget av uvaksinerte og kompliserte som krever lang behandlingstid.

Mens det tidligere var et større rush av pasienter inn og ut av sykehusene, er det nå folk som trenger lenger behandling på intensivavdelingen. Pasienter som trenger hjelp til å puste er flere av dem.

Det er ingen stor bølge av pasienter som utfordrer kapasiteten. Det er de sykehusene ikke får skrevet ut og sendt hjem som gjør det.

På fredag fikk åtte personer hjelp til å puste på Rikshospitalet. I løpet av helgen kom fire nye.

– Det har vært stabilt rundt jul og nyttår med et visst trykk hos oss. Den siste uken har det vært mindre korona-pasienter inn. Men nå går vi inn mot en helg med lite kapasitet igjen. Det sier Andreas Baratt-Due til nyhetsbyrået NTB. Han jobber som overlege.

---

Dette er fellestrekkene til de innlagte

  • Stort sett er det folk som ikke har tatt vaksinen, altså uvaksinerte.
  • Ingen av dem er smittet av omikron-varianten.
  • De krever lang behandling og oppfølging etterpå.

---

Barratt-Due mener at det siste punktet ikke blir snakket nok om.

– Når vi sier at noen havner på intensiven med korona, stopper ofte historien der. Men realiteten er at det tar veldig lang tid. De som trenger hjelp til å puste kan ligge i fem til seks uker før lungene er i stand til å puste selv. Det er veldig lenge, sier han.

For noen holder det ikke bare med å få hjelp til å puste. Noen må også behandles med ekstrakorporal membranoksygering, også kalt ECMO. Det krever ett fullt team av ulike leger.

Behandlingen brukes for å håndtere lungesvikt. Maskinen trekker ut pasientens blod og pumper det gjennom en egen maskin. Maskinen fjerner karbondioksid og bytter det ut med oksygen, før blod med oksygen føres tilbake til pasienten.

Åtte pasienter med korona kan høres lite ut. Men Camilla Finsand sier at hver pasient krever mye ressurser. Hun er seksjonsleder ved intensiv-avdelingen.

– Gjennom et døgn er det ganske mange involverte på en pasient, sier Finsand.

En vanlig pasient på intensiven har en sykepleier som følger pasienten hele tiden. ECMO-pasientene krever to sykepleiere per pasient. Hvis de også er i isolasjon vil det kreve ekstra ressurser fra personalet.

– Personalet skal sikre at de som jobber har på seg fullt verneutstyr og får avlastninger og pauser, sier hun.

Det er et stort behov for mye personell per pasient. Det er her de frykter at trykket vil komme i forbindelse med omikron.

Mer smitte kan føre til at mange ansatte er nærkontakter og havner i karantene eller blir smittet selv.

I tillegg kan det bli enda mer overtid på sykepleierne. Finsand sier de har brukt over 6.100 overtidstimer de fire siste månedene.

Selv om de er redde for kapasiteten, er de glade for at regjeringen har begynt å åpne opp samfunnet igjen.

– Det er fint at vi åpner opp nå. Det er ingen som jobber her, som har hatt glede av denne situasjonen. Å låse folk inne og tvinge dem til å ha hjemmekontor er heller ikke bra. Alle har kjent på at det er fint at vi løser opp, sier Barratt-Due.

---

Kort om saken

  • Folk som ikke har tatt vaksinen trenger lang behandling.
  • Sykehusene bruker mye ressurser per pasient. Mange må passe på pasientene.
  • Kapasiteten på disse avdelingene var allerede fulle før korona.

---

Siste utgave

På forsiden nå