Norge

Kan bli nye regler for elever med dysleksi

Nå er det like regler for alle på nasjonale prøver. Men fra høsten kan det bli endret. Da kan det bli nye regler, som skal til hensyn til elever med dysleksi.

Målet med nasjonale prøver, er å finne ut hva eleven kan i ulike fag. Men med dagens regler kan det føre til trøbbel for elever med dysleksi. De får nemlig ikke bruke hjelpemidler på prøvene i norsk og samisk.

Fra høsten kan det bli nye regler. For regjeringen har bedt om råd om hva de bør gjøre med prøvene i framtiden.

Det er organisasjonen Dysleksi Norge glade for. De har i flere år bedt om at det blir gjort noe med disse. Derfor er de bedt om å komme med råd. Nå håper organisasjonen på en endring, sier Caroline Solem. Hun er general-sekretær i Dysleksi Norge.

Bildet er av Caroline Solem. Hun står foran operaen i Oslo. Hun har lys bluse, mørk blazer og grønt skjerf. Foto: Dysleksi Norge

– Det er ingen som vet helt sikkert når det kan bli endret. Men nå er det endelig vilje for å vurdere det, sier hun til Klar Tale.

For dem er det viktig at prøven skal bli tilpasset. Da kan også elever med lese-vansker få vist hva de kan, i stedet for at de blir stoppet av det de ikke kan.

– Vi forventer at det blir mulig for alle elever å vise at de kan forstå en tekst og ha nytte av det som står der. Jeg vet at det er viktig for elevene å få vist fram hva de kan. Det er viktig for også elever med lesevansker å få vise hva de kan, sier Solem.

I dag må alle elever vise at de både kan kjenne igjen ordene i en tekst, og at de forstår innholdet. For en med lesevansker, kan det være vanskelig å kjenne igjen hvert enkelt ord. Men om de blir lest opp, kan de forstå hva en tekst handler om.

– De fleste som sliter med å kjenne igjen ordene i en tekst, vet at de gjør det fra før. Det er ikke nytt for dem at de sliter med dette, sier Solem. Hun mener det er behov for å vurdere om det er etisk å da tvinge dem til å ta prøven uten at den er tilpasset.

Solem sier at det er vanskelig å si noe om hvor mange som har behov for en tilpasset prøve.

– Det er mange som tar kontakt med oss når det nærmer seg tid for nasjonale prøver. Og de synes det er forferdelig vanskelig. Slik er det hvert år. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange, men det er mange, sier hun.

Alle elever skal bli testet tre ganger mens de går på skole. Både i 5. klasse, 8. klasse og 9. klasse. Prøven blir brukt til flere ting. Den skal gi råd om hva en lærer eller skole kan gjøre for å følge opp elever. Det blir også brukt til å forske.

Forskning er også noe av årsaken til at prøven er som den. En tilpassing vil kunne gjøre at det blir kluss med tallene for forskerne.

Men ifølge Solem er ikke dette nytt. Slik er det også i dag. For det er mulig å gi elever fritak fra prøven som følge av lesevansker. Men det er bare noen få som får det. Opp gjennom årene har det også vært flere historier om elever som har blitt bedt om å bli hjemme da klassen tok den nasjonale prøven, for å unngå å trekke ned gjennomsnittet.

Siste utgave

På forsiden nå