Norge

– Nå kan de endelig få lov til å vise hva de kan

Nå er det like regler for alle på nasjonale prøver. Men med ett nytt forslag kan det bli endret. Da kan det bli nye regler, som skal til hensyn til elever med dysleksi.

Målet med nasjonale prøver, er å finne ut hva eleven kan i ulike fag. Men med dagens regler kan det føre til trøbbel for elever med dysleksi. De får nemlig ikke bruke hjelpemidler på prøvene i norsk og samisk.

Fra høsten kan det bli nye regler. For regjeringen har bedt om råd om hva de bør gjøre med prøvene i framtiden.

Organisasjonen Dysleksi Norge har jobbet for dette i mange år. De siste månedene har de snakket sammen med Utdannings-direktoratet. Det har vært deres jobb å finne ut hvilke løsninger elevene bør få.

Mandag sendte de inn forslaget sitt. De håper at dette kan være med på å hjelpe barn og unge som trenger det.

– Vi har et forslag som bidrar til at flere elever kan gjennomføre og oppleve mestring på nasjonale prøver. Det sier Hege Nilsen i en pressemelding. Hun er direktør for Utdannings-direktoratet.

Caroline Solem er glad for at forslaget er blitt sendt inn. Hun er generalsekretær for Dysleksi Norge.

– Nå kan de endelig få lov til å vise hva de kan, også på nasjonale prøver. Det vil gi et riktigere bilde av ferdighetene deres, sier Solem.

For dem er det viktig at prøven skal bli tilpasset. Da kan også elever med lese-vansker få vist hva de kan, i stedet for at de blir stoppet av det de ikke kan.

– Vi forventer at det blir mulig for alle elever å vise at de kan forstå en tekst og ha nytte av det som står der. Jeg vet at det er viktig for elevene å få vist fram hva de kan. Det er viktig for også elever med lesevansker å få vise hva de kan, sier Solem.

I dag må alle elever vise at de både kan kjenne igjen ordene i en tekst, og at de forstår innholdet. For en med lesevansker, kan det være vanskelig å kjenne igjen hvert enkelt ord. Men om de blir lest opp, kan de forstå hva en tekst handler om.

– De fleste som sliter med å kjenne igjen ordene i en tekst, vet at de gjør det fra før. Det er ikke nytt for dem at de sliter med dette, sier Solem. Hun mener det er behov for å vurdere om det er etisk å da tvinge dem til å ta prøven uten at den er tilpasset.

Solem sier at det er vanskelig å si noe om hvor mange som har behov for en tilpasset prøve.

– Det er mange som tar kontakt med oss når det nærmer seg tid for nasjonale prøver. Og de synes det er forferdelig vanskelig. Slik er det hvert år. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange, men det er mange, sier hun.

---

Kort om saken

  • Barn og unge med dysleksi har ikke fått bruke hjelpemidler på nasjonale prøver.
  • Nå har Utdannings-direktoratet og Dysleksi Norge jobbet med et forslag til regjeringen.
  • Der skal barn og unge få bruke hjelpemidler på nasjonale prøver.
  • Regjeringen skal vurdere forslaget.

---

Siste utgave

På forsiden nå