Norge
Bildet er av en mann i politiuniform som sitter ved en pult. Han jobber på en datamaskin. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Politiet bruker for mye tid, og de løser for få alvorlige saker

Politiet bruker for lang tid på saker de skal jobbe raskt med. Og de løser stadig færre saker. Det gjør at Riksrevisjonen slår alarm.

Det viser tall for årene 2016 til 2020. Selv om det er flere klare problemer i politiet, så er det mye som også er bedre enn før.

– De er bedre rustet til å løse alvorlig kriminalitet enn før. Men vi ser også at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår. Særlig når de skal etterforske de mest alvorlige sakene. Det sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han er riksrevisor.

Han sier politiet er bedre til å etterforske. Men at de mangler en klar plan for å prioritere hvilke straffesaker de skal jobbe med.

Han og Riksrevisjonen har laget en ny rapport. Der viser de at det er en mindre andel saker som blir løst. Det er ekstra alvorlig, mener de.

– Det gjelder særlig i alvorlige saker som politiet skal prioritere. Slik som grov vold og mishandling i nære relasjoner, står det i rapporten.

Schjøtt-Pedersen sier seksual-lovbrudd er bare ett eksempel. Der ble 64 prosent av saker før 2016 løst. Mellom 2016 og 2020 ble bare 57 prosent av sakene løst.

Politiet har fått en ordre om hvilke saker som skal bli prioritert. Men det var mange slike blant sakene som tok over ett år å etterforske i 2020.

– I mange saker blir frister brutt. Det skjer for eksempel i saker som handler om voldtekt. Eller der gjerningspersonen er under 18 år. Disse sakene kan gjelde folk som er ekstra sårbare. Da kan det få svært negative konsekvenser når fristene blir brutt, skriver Riksrevisjonen.

De advarer også om mulige følger av at politiet må si nei til noen oppdrag som følge av kapasitet. Dette kan føre til at folk får mindre tillit til politiet, ifølge Riksrevisjonen.

De mener også det er flere ting politiet må jobbe mer med. Det ene er at de har for dårlige løsninger for å ha kontakt med folk. Lokalt politi har få eller ingen sjanse til bruke sine folk til å løse lokale utfordringer. I tillegg har politiet problemer med gamle systemer for data. Flere av disse passer ikke sammen. Dette sa også Riksrevisjonen i fjor.

Det blir jobbet med flere saker i Oslo. Men det er en lavere andel som blir løst i Oslo enn i mange andre områder, sier Schøtt-Pedersen.

Benedicte Bjørnland sier politiet tar rapporten på det største alvor. Hun er politidirektør. Men hun sier også at den viser tall fra en tid preget av korona og en reform i politiet.

Hun sier at det generelt er bedre tall nå enn da undersøkelsen ble gjort.

Hun sier at de i 2021 bare brukte 139 dager på å behandle saker som er om voldtekt. Det er bedre enn årene før, sier Bjørnland. Men kravet er at slike saker skal bli behandlet på 130 dager.

I 2016 tok det 180 dager i gjennomsnitt. I 2017 tok det 200 dager. I 2018 tok det 219 dager. I 2019 tok det 214 dager. Og i 2020 brukte politiet i gjennomsnitt 198 dager på å behandle en sak om voldtekt.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå