Norge

Det blir mer skader i Norge som følge av ekstremvær

Det er betalt mye i erstatning for skader etter uvær og naturskader i Norge de siste ti årene. Mye av det skyldes ekstremvær. Mandag kommer en ny rapport fra FN om hva som kan gjøres for å hindre at det blir verre.

De siste ti årene har uvær og andre naturskader kostet mye penger i Norge. Det er betalt ut over 28 milliarder kroner i erstatning. Og ekstremt nedbør står for rundt halvparten. Det sier Finans Norge. De er en organisasjon der nesten alle forsikrings-selskapene i Norge er med.

Sist uke vist de fram en ny rapport om klima. Den viser hva slags naturskader som har vært i Norge de siste ti årene, og hva det har kostet.

Ifølge rapporten er det blitt mer skader som følge av et endret klima. Blant annet blir det ofte skader av ekstrem nedbør. Og dette er det blitt mer av i Norge.

Halvparten av alle erstatninger etter vær- og naturskader er en følge av ekstrem nedbør, står det i rapporten.

Hege Hodnestad sier det ofte blir mange skader på kort tid som følge av ekstrem nedbør. Hun er direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Noe av årsaken er at det i det siste er blitt mer vanlig med plutselig styrtregn i strøk der det bor mange folk, og hvor det er tett mellom hus.

Det er også ventet at det kan bli mer ekstreme uvær i Norge i framtiden. Det kan skje hvis jorda blir mer enn 1,5 grader varmere enn den var før verden ble industrialisert.

Dette kan skje før 2030, melder nyhetsbyrået NTB. De har fått lese et utkast til den nye klimarapporten fra verdensorganisasjonen FN. Rapporten er klar mandag. Den skal si hva som kan bli gjort for å hindre at klimaet endrer seg for mye.

Sju av ti største naturskade-hendelsene siden 1980 har skjedd etter 2010, ifølge Finans Norge. Det har også vært store hendelser før, men det har skjedd sjeldnere.

Den verste skaden i ny tid er skredet i Gjerdrum i 2020. 30. desember døde ti mennesker og et ufødt barn i et kvikkleireskred.

Finans Norge skriver at det koster mindre å hindre naturskade enn å reparere etter at skaden er skjedd. Det kan også hindre alvorlig skade.

De mener det er bra at flere kommuner tar hensyn til klima. Flere steder blir framtidens klima vurdert før det blir sagt ja til å bygge i nye områder. Men Finans Norge sier det er behov for en oversikt over hvor stor fare det er for naturskade på steder der det bygg fra før.

– Vi mener myndighetene må ta enda større hensyn til hvor og hvordan det bygges i Norge i framtiden. Det er viktig for å unngå store skader, sier Hodnesdal.

Etter skredet på Gjerdrum har et utvalg jobbet med å finne ut hva som kunne vært gjort på en annen måte. De har i likhet med Finans Norge sagt at det er behov for en oversikt over risiko for skader der det er mange bygg. De har også foreslått å lage en ny lov om sikring mot naturskade.

Siste utgave

På forsiden nå