Norge

Ett år mindre straff for norsk IS-kvinne

En norsk kvinne er nok en gang dømt for å ha vært med i IS. Men hun får en kortere straff etter at hun anket. Årsaken er at hun mesteparten av tiden var uten sjanse til å reise hjem fra Syria.

Kvinnen reiste selv og av egen vilje til Syria i 2013. Det gjorde hun for å bo sammen med sin norske ektemann. Han var fremmedkriger i Nusrafronten. Han byttet senere Den islamske staten (IS). Begge er regnet for å være terrorgrupper.

Mannen døde i 2015. Kvinnen levde da i et område der IS hadde kontroll, noe som gjorde det umulig for henne å reise hjem til Norge. Flere av dommerne i Borgarting lagmannsrett mente at hun da hadde vært uten noen mulighet til dette i lang tid allerede. De fleste dommerne mente hun ønsket å reise hjem før 2014. Bare en dommer mente hun hadde ønsket å bli værende fram til hun ble hentet hjem fra fangeleiren al-Hol.

Saken er behandlet i Oslo tingrett fra før. Der ble hun dømt for å ha vært med i IS i seks år. Dette er lagmannsretten uenig i. De mener at hun bare var med i under ett år og ti måneder.

Et flertall av dommerne mener at hun det meste av tiden var med som følge av tvang. De mener også at hun var offer for menneskehandel.

Noe av årsaken er at de mener hun kan ha trodd at det ville bli mulig å reise hjem, dersom den første mannen ble drept. Men dette endret seg da hun måtte leve etter reglene til IS. For dem var det viktig å sikre nok kvinner til staten de ønsket å lage. Om hun prøvde å rømme, ville det være med stor fare for både henne og barna hennes.

Etter at den første mannen ble drept, giftet hun seg på nytt med et annet medlem av IS. Han ble også drept. Dermed måtte hun gifte seg en tredje gang, fordi det i praksis var hennes mulighet til å ta vare på seg selv og barna.

To dommere mente at hun burde vært helt frikjent, og slippe fengsel.

Men et flertall mente hun skulle dømmes. I tingretten ble hun dømt til tre år og seks måneder i fengsel. I lagmannsretten ble hun dømt til to år og seks måneder i fengsel. Hun har vært i varetektsfengsel i 402 dager. Det blir trukket fra tiden hun skal være i fengsel.

Kvinnen har sagt fra om at hun vil anke dommen til Høyesterett.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå