Norge
Regjeringen vil at flere barn er med i i idretten.

Vil ha flere barn i idretten

200 millioner kroner skal få flere unge inn i idretten.

– Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, sier Anette Trettebergstuen. Hun er kultur- og likestilling-minister.

Trettebergstuen mener at mange ikke får vært med i idretten. Barn i familier med god råd driver ofte med idrett. Barn i familier med dårlig råd driver ofte ikke med idrett.

Spesielt er det jenter med minoritets-bakgrunn og barn med funksjons-nedsettelse som ikke er med. Det vil regjeringen endre på. Derfor har regjeringen gitt 200 millioner kroner for at flere skal kunne være med.

– Dette handler om å inkludere dem som trenger det mest. Det handler om å hindre utenforskap. At barn og unge deltar i idretten har stor betydning for den enkelte, men også for samfunnet, sier idrettsministeren.

Nå kan organisasjoner søke om tilskudd for å kunne inkludere flere.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå