Norge

Forhandler om lønn for sykepleiere

Lønns-forhandlingene for sykehusene har startet.

– Norge mangler sykepleiere. Nå mangler vi hele 7.000 sykepleiere, sier Lill Sverresdatter Larsen til Klar Tale.

Larsen er leder i Norsk Sykepleier-forbund (NSF). Hun mener at høyere lønn er et viktig krav for sykepleiere. Både for at sykepleiere skal fortsette i jobben, men også for at nye sykepleiere skal starte.

– Vi ønsker å sikre at det er en god nok beredskap for folk i Norge. Da må det også være nok folk på jobb i helsevesenet, sier Larsen.

Nå skal sykepleierne forhandle om sin lønn. Larsen skal gjøre det på vegne av både sykepleiere og flere andre grupper. Blant annet fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer.

– Vi kjemper for å få nok og riktig bemanning. Lønn er en del av svaret.

Forhandlingene skal skje på ulike tider. Årsaken er at de er delt opp i det som blir kalt tariff-områder.

  • Spekter-området: Her forhandler Unio for både sykepleiere og andre yrker som fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer. Det begynte 5. april.
  • For sykepleiere som jobber i kommunene, skal det forhandles med Kommunenes sentral-forbund (KS). Dette startet 6. april.
  • Det er egne forhandlinger med Oslo kommune. De starter 20. april.
  • Forhandlingene med staten er også fra 20. april.
  • Spekter og NSF: 5. mai. Norsk Sykepleier-forbund møter Spekter alene.
  • Virke: 21.–23. juni. Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene.
  • NHO: Avtales senere.
  • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA): 27. september.

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, blir det mekling. Det er frist ved midnatt 23. mai. Blir de ikke enige i meklingen, kan det bli streik 24. mai.

Siste utgave

På forsiden nå