Norge

Det kan være fare for at ukrainske flyktninger utsettes for overgrep

Kripos vurderer hvor utsatt ukrainske flyktninger er for seksuelle overgrep.

På fredag la Kripos fram en ny rapport. Den var til justisminister Emilie Enger Mehl. Det skriver kanalen NRK.

Kripos jobber med å bekjempe kriminalitet. Tidligere trodde Kripos det var «sannsynlig» at ukrainske flyktninger ble utsatt for seksuelle overgrep. Nå tror de det er «meget sannsynlig».

– Overgripere kan utnytte at det er en flyktningstrøm nå. Vi vurderer det som meget sannsynlig, sier Emil Kofoed.

Kofoed er leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos. Kripos har skjerpet vurderingen. Det er blant annet fordi det har kommet flere flyktninger til Norge.

Flyktninger som kommer er i en sårbar situasjon. Det er flest ukrainske kvinner og barn som har kommet til Norge. De er en spesielt sårbar gruppe.


Siste utgave

På forsiden nå