Norge

Norge vil dekke halvparten av Polens gassbehov

Russisk gass fases ut. Etter hvert vil norsk gass pumpes inn i Polen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt holdt sin halvårige EU/EØS-utredning tirsdag. Da snakket hun om energikrisen i Europa.

Krisen ble verre forrige uke. Da kuttet Russland gass-leveransene til Polen og Bulgaria. De to landene nektet å betale i rubler.

Polen har importert gass fra det russiske energi-selskapet Gazprom. Over halvparten av Polens gass kom derfra, ifølge Huitfeldt. Norge ligger an til å kunne dekke halvparten av Polens gassbehov, sier hun.

– Polen har gassreserver. De vil nok dekke behovet ut året. Da går avtalen med Gazprom ut, og norsk gass overta.

Russisk gass fases ut. Etter hvert vil norsk gass pumpes inn. Det skal strømme til Polen gjennom rørledningen Baltic Pipe, sa statsminister Jonas Gahr Støre i mars.

Huitfeldt mener Russland bruker energi-leveranser som et pressmiddel i sin utenrikspolitikk. Hun sier at det er dypt problematisk.

Russisk gasseksport gir den russiske staten store inntekter. Pengene brukes til å finansiere krigen i Ukraina, sier hun.

– Det er i norsk interesse å bidra til at Europa reduserer sin avhengighet av russisk energi.

Norge er i dag EUs nest største gassleverandør etter Russland. Norge dekker mellom 20 og 25 prosent av EU-landenes gassbehov. Russland dekker 40 prosent av gassforbruket i EU.

Ifølge Huitfeldt går norsk gasseksport for fullt.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå