Norge

Seks av ti mener det er for store forskjeller på lønn

En ny undersøkelse viser at flere og flere mener det er for stor forskjell på lønn i Norge. Selv de som har mest penger er i tvil om det er bra.

En ny undersøkelse viser at 58 prosent av de spurte mener forskjellene er for store, ifølge Ipsos. De lager meningsmålinger.

John Spilling er senior-konsulent hos Ipsos. Han sier dette kan få følger for samfunnet. Ifølge Spilling kan folk få mindre lyst til å jobbe sammen for samfunnet hvis det er slik at seks av ti mener det er for stor forskjell.

Undersøkelsen er laget siden 1985. Bare en gang har så mange ment at forskjellene er for store. Det var i 1999. Siden har færre og færre ment det samme. I 2013 mente 44 prosent det.

Men de siste ti årene har det blitt ganske mange flere som mener det, sier Spilling.

– Vi har sett at dem som tjener aller minst, er blitt hengende etter, sier Følsvik. Ifølge henne har de med minst lønn fått liten endring i sin lønn. Men de som tjener mest har fått mye mer, mener Følsvik.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har delt folk inn i grupper på ti, basert på hva de tjener. De som tjener minst, hadde ifølge tall fra SSB i praksis samme lønn i 2010 og 2020. Selv om de fikk mer penger, så økte prisen på varer like mye. Dermed har de ingen reell endring i sin lønn.

NHO er organisasjonen for bedrifter i Norge. De er spurt om hva de mener om undersøkelsen, men har valgt å ikke si noe til NTB.

53 prosent av de spurte sier det er viktig å gjøre noe med at det blir større forskjeller. I 2013 var det bare 35 prosent som sa det samme. I 2013 var det færre enn noen gang, og nå er det flere enn noen gang.

Flere har slitt med økonomien under pandemien. I fjor fant forskere ved Sifo ut at korona hadde ført til mer forskjell på økonomien til folk.

Halvparten av de som har mest penger, synes det er for ille nå, ifølge Spilling.

Følsvik mener det er et bevis på at folk i Norge bryr seg om hverandre.

– Det er stor tillit i samfunnet vårt. Men det er basert på at det ikke blir for store forskjeller mellom oss. Jeg har sagt mange ganger at «ulikhet er gift i den norske modellen», sier hun.

Siste utgave

På forsiden nå