Norge
Bildet viser folk som streiker. Det er fra da LO, Unio og YS gjennomførte en politisk streik. Rundt 16.000 offentlig ansatte står klare til å streike fra tirsdag morgen.

Ansatte i helsevesenet og skoler truer med streik

Lønnsoppgjøret for mange offentlige ansatte starter lørdag. Blant annet for ansatte i barnehager, skoler og helsevesenet.

Det er statsoppgjør, kommuneoppgjør og tariffoppgjør i Oslo kommune. Det gjelder mange offentlig ansatte. Barnehager, skoler, politi, helsevesen og mange flere. Det gjelder opp mot 500.000 ansatte.

Over 16.000 ansatte i offentlig sektor er klare til å gå ut i streik. Det er hvis lønnsoppgjøret ikke blir slik de krever. Flere hundre tusen kollegaer er også klare til å trappe opp.

Lørdag skal fire hoved-organisasjoner i mekling. De skal snakke på vegne av ansatte. Det gjelder tre tariffområder.

Fristen for å bli enige er midnatt natt til tirsdag. Men meklingsfrister blir ofte brutt. Det kan derfor hende det ikke er avgjort når arbeidsdagen starter tirsdag morgen.

Men det skal mye til at alle de tolv meklingene ender med streik. Egil André Aas sier at de ønsker å finne en løsning. Han er leder i arbeidstaker-organisasjonen LO Stat.

– Men vi må også forberede oss på at vi ikke finner en løsning. Og da vil det bli streik, sier Aas.

For folk flest er det tariff-oppgjøret i kommunene som har størst betydning. Det påvirker rundt 400.000 arbeidstakere. De er fordelt over hele landet.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Men en streik i Oslo vil ha samme virkning som i resten av Kommune-Norge.

– Dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere i det siste. Det merker de med lav lønn spesielt godt, sier Mette Nord.

Hun er leder i Fagforbundet. Nord sier at de krever reallønnsøkning. Det betyr at de må ha en fordeling av lønningene. Slik at det ikke blir store forskjeller mellom ansatte i kommunen.

Steffen Handal skal forhandle for Unio kommune. Han sier at spesielt lærerne har hatt en for dårlig lønns-utvikling over lang tid.

– Lønns-utviklingen har vært lavere i offentlig sektor enn privat, sier Handal.

Guro Lind mener at det må endres i årets lønnsoppgjør. Lind er leder i Unio stat. Han sier at det er ansatte i staten med høy kompetanse og viktige oppgaver. Vi kan ikke akseptere at de kommer dårligere ut enn andre grupper år etter år, sier Lind.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå