Norge
Bildet viser politifolkpå Nasjonalt mottakssenter i Råde. Dit kommer mange flyktninger fra Ukraina.
Foto: Javad Parsa / NTB

Har fått 150 forklaringer fra flyktninger om krigsforbrytelser

´17.000 ukrainske flyktninger har kommet til Norge hittil. Men Kripos har kun fått 150 forklaringer om krigsforbrytelser i Ukraina.

Norge — Flyktningene kommer fra krigen i Ukraina. De har opplevd mye forskjellig før de kom til Norge. Men foreløpig har få delt historier om krigsforbrytelser.

Politienheten Kripos i Norge samler inn informasjon om krigsforbrytelser. Først hadde de egne politifolk på mottakssenteret i Råde i Vestfold. De snakket med flyktningene som kom dit. Da fikk de 100 fortellinger om krigsforbrytelser. Men så bestemte politiet at de ikke skulle ha folk der. Isteden sendte de med flyktningene informasjon om hvordan de kunne fortelle om dette. Da fikk de kun 50 forklaringer. Det skriver Dagbladet.

Flyktningene fikk et ark med en QR-kode på. Den ledet dem til elektronisk spørreskjema. Men færre fylte ut disse.

– Det fungerer ikke like godt som da vi selv var der, sier Monica Rygh. Hun er politifaglig etterforskningsleder for etterforskningen i Ukraina.

Hun mener at det er langt flere enn de som melder fra elektronisk som har blitt utsatt for krigsforbrytelser.

– Det kunne fungert bedre. Vi hadde både trodd og håpet på at vi skulle få mer informasjon. Så her er det rom for forbedring, sier hun.

Kripos jobber nå med å nå ut til flere.

Land i Europa samarbeider om å etterforske krigsforbrytelser som har skjedd i Ukraina.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå