Norge

Du kan måtte jobbe til du er over 70 år

Unge må regne med å jobbe til de er 70 og et halvt år gamle, Det mener et utvalg som har sett på pensjon på oppdrag fra staten.

Norge — Folk må jobbe lenger. Ellers vil Norge slite med å betale utgiftene til pensjon. Det sier Pensjonsutvalget. De har undersøkt pensjonssystemet og pensjonsreformen i Norge.

Kristin Skogen Lund leder utvalget. De mener at aldersgrensen for pensjon bør oppheves. I steden bør det lages et nytt system. Det bør være slik at grensen for pensjon justeres etter vår levealder.

– Unge som er født på 1990-tallet må regne med å jobbe til de er 70 og et halvt år, sier Skogen Lund til NRK.

Rapporten blir overlevert til arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen torsdag.

Pensjonsutvalget fikk i oppgave å vurdere om det var behov for pensjons-reformen. De skulle også sjekke om den virker som den skal. Og om det er behov for justeringer. Utvalget svarer ja på dette.

Utvalget er sikre på at ordningen med pensjon i Norge måtte endres. Årsaken er at det koster mye med mange pensjonister. De neste tiårene vil det koste mye mer enn i dag, ifølge utvalget.

Derfor er det viktig at folk jobber lenger. Det øker verdien i samfunnet. Og staten får penger inn i form av skatt.

Utvalget mener at de med å øke aldersgrensen påvirker hvordan folk tenker om pensjonsalder.

– Å jobbe lenger betyr også mer i pensjon, forklarer de i rapporten.

De vil også at inntekten i folketrygden øker på samme måte som aldersgrensen for pensjon. Det gjelder for folk som ikke kan jobbe, som for eksempel får uføretrygd eller dagpenger.

Utvalget mener at dagens pensjonsregler ikke er bra nok for å sikre den sosiale bærekraften. Derfor foreslår de en egen skjerming for uføre. Det skal sikre dem mer pensjon.

De er også helt klare på at de ønsker at partiene er sammen om pensjonsordningen.

– Det er viktig at pensjonssystemet har bred politisk oppslutning over tid. Det gir stabilitet og forutsigbarhet på tvers av politiske skifter. Det er viktig for tilliten til systemet, skriver de i rapporten.

---

KORT OM SAKEN: Pensjon

Et utvalg har sjekket den norske ordningen for pensjon,

De foreslår at vi må jobbe lenger før vi blir pensjonister.

Grensen for pensjon bør justeres etter hvor lenge vi lever, mener utvalget.

De unge må regne med at de må jobbe til de er over 70 år.

---


Siste utgave

På forsiden nå