Norge

UDI tror det vil komme 35.000 ukrainere på flukt til Norge i år

Så langt er det 12.500 flyktninger fra Ukraina som har fått eller snart får et hjem i Norge. UDI tror det er rundt en tredel av alle ukrainere som vil komme i år.

I år har det kommet 16.500 flyktninger som enten har fått eller skal få nye hjem. De aller fleste har rømt fra krigen i Ukraina.

– Noe av det viktigste Norge gjør nå er å bosette flyktninger. Det har aldri før kommet så mange flyktninger til Norge på så kort tid, sier Libe Rieber-Mohn. Hun er direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Ifølge henne har Norge bosatt like mange flyktninger på tre måneder som det er bosatt de fire siste årene.

I vinter anslo Utlendings-direktoratet (UDI) at det kunne komme så mange som 60.000 flyktninger fra krigen i Ukraina. Nå kan det virke som at det blir færre, men det er vanskelig å si, sier Frode Forfang. Han er sjef i UDI.

– 35 000 er det beste anslaget vi har. Selv om det er mye som er usikkert ved tallet, sier Forfang.

UDI endret sitt anslag så sent som 10. mai. Da ventet de at det skulle komme 45.000 ukrainere til Norge i år.

Både Forfang og Rieber-Mohn sier at alt er ordnet slik at flyktninger får rask behandling om de har krav på kollektiv beskyttelse. Det tar i gjennomsnitt en måned fra UDI har gjort sitt vedtak om en ukrainsk flyktning til de har fått et hjem i Norge.

Det er nå bosatt ukrainere i 308 ulike norske kommuner.

Fra onsdag ble loven endret. Flyktninger får nå krav på å få være med på introduksjons-program og få opplæring i norsk. Men de har ikke lenger en plikt om å være med på det samme.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå