Norge

Flere psykologer for barn og unge

Fra 2020 til 2021 ble det 320 flere ansatt i psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Det siste året er det blitt ansatt 163 flere psykologer. De er ansatt i psykisk helsevern for barn og unge. Antallet psykologer har økt med rundt 30 prosent siden 2015. Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

30 prosent av de som jobber i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er psykologer. Fra 2020 til 2021 ble det 320 flere ansatt i BUP.

I fjor var det 316 døgnplasser i BUP. Det ble registrert 92.700 oppholdsdøgn. Det har økt med over 20 prosent sammenlignet med 2020.

Det er likevel timer til behandling som er den vanligste behandlingsformen i BUP. I 2021 ble det gjennomført nesten 930.000 timer.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå