Norge
Bildet viser en pensumbok, briller og en tusj på en lesesal ved et universitet.

Overkvalifiserte innvandrere ender i andre yrker

73.000 innvandrere med høyere utdanning jobbet i yrker med lavere krav, Det viser nye tall.

Norge — Du må ha ulik kunnskap for å jobbe i forskjellige yrker. Men mange innvandrere er overkvalifisert for jobben de gjør. Det viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB).

73.000 innvandrere med høyere utdnning jobbet ifjor i yrker som krever lav utdanning. Fire av ti innvandrere (40 prosent) var overkvalifisert for jobbene sine.

I 2015 var det 42 prosent. Det har vært liten endring de siste årene.

For resten av befolkningen er det omtrent 14 prosent som er overkvalifisert for jobben de gjør.

I perioden 2015–2021 har det blitt 16.000 flere overkvalifiserte innvandrere. Økningen skyldes at flere innvandrere med høyere utdanning jobber.

Det har også mye å si hvor lenge folk har bodd i Norge. De som hadde bodd i Norge under ti år, var over halvparten overkvalifisert for jobbene sine. Det var i perioden 2015–2021. Blant dem med botid over ti år var 30 prosent overkvalifiserte.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå