Norge

Vil doble styringsrenta på få måneder

Norges bank sier det vil bli 0,5 prosent-poeng mer i styringsrente denne uka. De sier også at du må være klar for at det vil bli enda mer.

Torsdag sa Ida Wolden Bache at det blir 0,5 prosent-poeng mer i styringsrente. Det gjør at den blir endret fra 0,75 prosent, til 1,25 prosent. Wolden Bache er sentralbanksjef i Norge. Hun sier de tror styringsrenta vil bli 1,5 prosent i løpet av august.

Styringsrenta vil da være det samme som den var før korona-pandemien. Under pandemien var den til tider 0 prosent. Da tjente banker mer på å låne ut pengene til deg og meg. Når det blir mer i styrings-rente, kan bankene kreve mer rente for å låne penger til deg og meg. Da koster det oss mer å låne penger.

Norges Bank har ansvar for å sørge for at priser og lønn holder seg lave og stabile. Det er dette som gjerne blir kalt inflasjon. Det er et mål at dette skal øke med rundt 2 prosent i året. Tanken er at det vil bidra til at flest mulig kan få en jobb, og at økonomien er stabil.

Men i år har du og jeg blitt nødt til å betale mye mer for ulike varer. Det gjør at folk har krevd mer i lønn enn de pleier å kreve i lønnsoppgjør. Mange har fått jobb, og Norges Bank tror nå at det blir mer i inflasjonen enn det som er målet. Og de tror det vil vare en stund framover.

Norges Bank har også regnet på hva som vil skje i norsk økonomi fram til neste år. Det gjør at de tror styringsrenta vil bli rundt 3 prosent fram mot neste sommer. Det er 13 år siden sist gang.

---

Styrings-rente

  • Norges Bank sier det blir mer i styrings-rente det neste året.
  • Styrings-rente er hvor mye rente vanlige banker får for å ha penger på konto hos Norges Bank.
  • Du og jeg merker dette med at vi må betale mer for lån vi har hos vanlige banker.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå