Norge

Du kan måtte betale mer i bompenger

Flere byer kan komme til å kreve mer i bompenger. Men mer i bompenger kan gi milliarder til kollektivtrafikk som buss, trikk og tog.

Norge — Takstene for bompenger kan øke. Eller de kan bli de samme som før. Det kan skje når regjeringen opphever det som kalles bompenge-forliket. Det er en avtale om bompenger fra 2019.

Avtalen var om at staten betalte mer til veiprosjekter i byene. Deler av pengene skulle brukes slik at folk betalte mindre i bompenger. Men den nye regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet endrer avtalen.

Det gjør at storbyene kan flytte på 3,7 milliarder kroner som var satt av til å minske taksten for bompenger. De melder kanalen NRK.

Disse midlene kan nå brukes på for eksempel kollektivtrafikk som buss, tog og trikk.

Endringene kan gjelde allerede fra neste år. Bergens politiske ledelse varslet i juni til Bergens Tidende at folk vil kunne betale bompenger som de måtte før 2020. I Oslo ønsker politikerne ikke at det skal bli billigere bompenger.

Siste utgave

På forsiden nå