Norge

Mange har ikke fastlege

175.000 innbyggere står uten fastlege, ifølge regjeringen.

Nå har regjeringen funnet et utvalg med eksperter. De skal gi forslag til hvordan fastlegeordningen kan bli bedre.

– Det går særlig utover de mest sårbare pasientene, sier Ingvild Kjerkol i en pressemelding. Hun er helse- og omsorgsminister.

Hun sier at regjeringen må tenke nytt. Den ordningen som har vært til nå fungerer ikke. Vi kan ikke fortsette i samme spor, sier Kjerkol.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen skal ta grep i neste års statsbudsjett. De vil at alle skal ha en fastlege å gå til.

Ekspertutvalget skal gi regjeringen konkrete forslag. Både til organisering og finansiering av fastlegeordningen.

Utvalget skal se om annet personell kan ta på seg noen oppgaver. Eller om noen oppgaver kan flyttes ut av ordningen.

Regjeringen skriver at utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid. Mange unge leger søker seg ikke til ordningen. Fastlegene må jobbe for mye. Flere kommuner får ikke tak i nok fastleger.


Siste utgave

På forsiden nå