Norge

Flere får seg jobb i Norge

Sysselsetting blir brukt som et ord for at folk er i jobb. Sysselsettingen er den høyeste siden 1998.

Det er langt over prosenten for de siste 35 årene. Det er kun slått over perioden 2007-2008. Det samme gjelder noen kvartaler mellom 1998 og 2002.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Mange har vært i jobb den siste tiden. Arbeidsledigheten har vært lav. Det har fortsatt ut i andre kvartal 2022.

Marte Mjøs Persen sier det er gledelig at stadig flere kommer i arbeid. Hun er arbeids- og inkluderingsminister.

– Arbeidsmarkedet er godt, og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft fra norske bedrifter, sier Persen.

Hun sier at regjeringen ønsker at enda flere skal ut i arbeidslivet. Spesielt de som lenge har stått uten jobb. Nav skal hjelpe med dette.

Persen sier norsk økonomi og arbeidsmarked har hentet seg inn igjen etter korona-pandemien.

– Det har vært mange ledige stillinger. Veksten i arbeid har vært særlig sterk blant unge.

Siste utgave

På forsiden nå