Norge

Skal gjøre endringer for de med dysleksi

Det kommer flere endringer til skolestart. Blant annet ny eksamensform og løft for dem med dysleksi.

Neste mandag er barn og unge tilbake på skolene. Det har kommet noen endringer.

Elever med dysleksi skal få tettere oppfølging. Det gjelder også elever med store lesevansker. Blant annet lesestøtte under nasjonale prøver i engelsk og lesing i september. Det skriver Utdanningsdirektoratet (Udir).

Det innføres nye digitale prøver i regning. Det gjelder for elever på 3. trinn i oktober. Kartleggings-prøven i engelsk fjernes fra og med i høst.

Lærere bruker prøven til å finne elever som trenger ekstra oppfølging.

Det har kommet nye læreplaner etter Kunnskapsløftet 2020. Derfor kan elever på 10. trinn komme opp i en ny eksamensform. Den kalles muntlig-praksis. Elevene må da gjøre noe praktisk på eksamen.

Målet er at elevene skal få vist hva de kan. Men de skal få vist det på varierte måter. Det skal inkludere forståelse, refleksjon og kritisk tenkning. Denne måten gjelder for fagene naturfag, matematikk og arbeidslivsfag, skriver Udir.

Utsatte barn og unge skal bli fulgt opp bedre. Fra 1. august får kommunen en tydelig plikt. De må samordne tjenestetilbudet til barn.

Målet er et tettere samarbeid. Skolevesenet skal samarbeide med Barnevernet, Nav og andre offentlige tjenester, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Alle førsteklassinger i hele landet skal få gratis SFO i tolv timer hver uke. Det begynner fra 1. august i år.

60 kommuner får mulighet til å gi gratis fulltidsplass til 5.500 førsteklassinger. Det gjelder de som kommer fra familier med lav inntekt. Familiene kan søke om redusert foreldrebetaling. Det gjelder for elever på 1. til 4. trinn i SFO.

Fraværsgrensen er tilbake på ungdoms- og videregående skoler i august. Grensen er på 10 prosent.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå