Norge

Støre sier det blir et stramt og rettferdig statsbudsjett

Denne regjeringen kan ikke gjøre som tidligere regjeringer: Å bruke flere oljepenger for å løse utfordringer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen onsdag morgen. Det gjorda han sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Like etterpå startet regjeringen med sin budsjettkonferanse. Der blir de enige om hva de vil foreslå at den norske staten skal bruke penger på i 2023.

Både Støre og Vedum har den siste tiden sagt at de vil bruke mindre oljepenger i budsjettet. Selv om alt koster mer.

– Dette er en oppgave vi tar på stort alvor. Det er en alvorlig tid rundt oss. Det er naturlig å starte med konsekvensene av krigen i Europa. De er omfattende og får følger for Norge også, sa Støre.

Han nevnte blant annet flyktningene som har kommet til Norge fra Ukraina. Han nevnte også strømkrisen og at Forsvaret må ha mer støtte i nord. Det er også et resultat av sikkerhets-situasjonen etter krigen i Ukraina.

– Det er nye utgifter som vi skal ha med i budsjettet. Det skal skje på en forsvarlig måte. Det gjør vi ved å lage et godt statsbudsjett for land og folk. Og det er vi på god vei til å gjøre. Dette kommer til å bli et stramt og rettferdig budsjett, sa Støre.

Han avviste at regjeringen hans kunne gjøre som mange andre regjeringer har gjort før dem. I stedet for å bruke mer oljepenger for å løse problemer, må Støre og Vedum bruke mindre. Selv om alt koster mer, og de har mye som skulle vært gjort. Støre sa også at det kan bli en krevende tid i flere år framover.

Vedum snakket om at mange blir urolige av at varer og tjenester koster mer.

– Vi skal ta kontroll over det vi kan ha kontroll på. Vi skal ikke bare bruke mer oljepenger. For det kan føre til at alt kan koste enda mer.

Han sier at dette vil få størst følger for dem med lav og middels inntekt.

– Hvis alt skal koste mer og mer over lang tid, så viser all historisk erfaring at det også er noe som gjør at flere blir uten jobb, sa Vedum.

– I så urolige tider som nå, så blir ofte forskjellene større. Målet for Arbeiderpartiet og Senterpartiet er å gjøre det vi kan politisk for å hindre at det blir mindre forskjeller, heller enn at de blir større. Både sosialt og geografisk. Sånn at vi får utviklet alle deler av landet, sa Vedum.

Det er ventet at staten skal bruke svært mye penger på hjelpe folk med å betale for strøm. Det vil få følger i budsjettet, men både Støre og Vedum lover at den er fredet.

– Dette er en av de viktige kostnadene vi nå må finne penger til. Det sa Støre til nyhetsbyrået NTB.

Vedum mente også det er viktig å fortsette med hjelpa. Selv om det er en stor utgift i budsjettet.

– Det er en stor og viktig prioritering på statsbudsjettet. Men vi mener det er rett for folk må kjenne litt ro, også på at det vil komme hjelp til dette neste år.

Vedum sa at de ville jobbe videre med strøm på samme måte som før. Han mente at folk ville måttet betale altfor mye for strøm uten denne hjelpen fra staten.

Siste utgave

På forsiden nå