Norge

Flere sliter med den digitale hverdagen

Hverdagen vår har blitt digitalisert. Men én av ti mangler digital kompetanse. De står i fare for å falle på utsiden av samfunnet.

Digitalt utenforskap kalles det. Det rammer de som ikke klarer å henge med i den digitale verdenen. Undersøkelsen IT i praksis 2022 har sett på hvem som opplever dette.

Hvem er de mest sårbare som risikerer å falle utenfor? Undersøkelsen viser at eldre er spesielt utsatt. Sammen med de med lav inntekt og de uten jobb.

Én av fire i disse gruppene sier de har lave digitale ferdigheter. Det tilsvarer én av ti i Norge. Denne gruppen har størst fare for å falle utenfor samfunnet, mener IT i praksis.

De har lavere tillit til digitale løsninger sammenlignet med andre. Flere synes det er vanskeligere å bruke. Mange foretrekker andre løsninger. Som å snakke med noen i telefon eller personlig oppmøte.

Digitale løsninger kan gjelde ting som nettbank, bestillinger, billetter, valgkort og søknadsskjema.

Tallene samsvarer med funn fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB la fram en risikoanalyse i august. Den viste at de samme gruppene hadde høyere risiko for å falle utenfor digitalt. Både eldre og de med lavere utdanningsnivå. I tillegg til hjemmeværende og folk som bor steder med lite folk.

Norge er svært digitalisert. Ni av ti vurderer sine digitale ferdigheter som middels gode eller bedre. Digitaliseringen skjer fort. Konsekvensene kan bli store når folk ikke klarer å følge med.


Siste utgave

På forsiden nå